IMAN PADA MALAIKAT

IMAN KEPADA MALAIKAT ALLAH

MATERI AQIDAH KELAS X

 1. PENGERTIAN
 2. Malaikat adalah mkhluk ghaib yang diciptakan Allah dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Tidak diperoleh penjelasan kapan malaikat diciptakan, tetapi diciptakan lebih awal daripada adam, manusia pertama (QS Al Baqarah ayat 30)
 3. Sebagai makhluk ghaib, wujud malaikat tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia, kecuali jika malaikat menampilkan diri dalam rupa tertentu, seperti rupa manusia. (QS Hud ayat 69-70, QS maryam ayat 16-17)
 4. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia (QS Al Anbiya’ ayat 26). Malaikat dibekali akal tetapi tidak mempunyai nafsu, oleh karena itu senantiasa menyembah kepada Allah, patuh atas segala perintah-Nya dan tidak pernah durhaka kepada-Nya (QS Al Anbiya’ ayat 27)
  1. Malaikat bersedia sujud kepada manusia atas ketaatan kepada Allah, berbeda dengan iblis  yang terbuat dari nar (api) yang menentang perintah sujud. Sujud di sini dalam arti menghormati dan memuliakan Adam, bukan sujud memperhambakan diri, karena sujud memperhambakan diri hanyalah kepada Allah (QS Al Baqarah ayat 34)
  2. Beriman kepada malaikat hukumnya wajib bagi setiaporang Islam. Orang Islam yang tidak mengimani kepada malaikat dianggap murtad. (QS Al Baqarah ayat 285). “iman itu engkau percaya kepada Allah dan malaikat-malaikatnya-Nya (HR Bukhari)
 5. NAMA DAN TUGAS MALAIKAT

Jumlah malaikat sangat banyak, tidak terhingga dan hanya Allah yang mengetahuinya (QS Al Mudatsir ayat 31). Mereka memiliki tugas dan pangkat yang berbeda satu sama lain. Sebagian malaikat disebutkan namanya dan sebagian lainnya disebutkan tugasnya saja.. diantara nama-nama dan tugas-tugas malaikat adalah:

 1. Malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada para Nabi dan Rasul, sejak nabi adam sampai dengan nabi Muhammad. Nama lain dari Jibril adalah Ruhul Quds (QS An Nahl ayat 102 dan ruh al Amin (QS as Syuara ayat 193)
 2. Malaikat Mikail bertugas mengatur pembagian rizki kepada seluruh makhluk, seperti makanan, minuman dan menurunkan air hujan.
 3. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat dan hari kebangkitan (QS al Haqqah ayat 13-16, QS Az Zumar ayat 68, QS Ibrahim ayat 48)
 4. Malaikat Izrail atau malaikat maut bertugas mencabut nyawa manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya.
 5. Malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat seluruh tingkah laku, perbuatan manusia. Raqib untuk yang baik dan atid untuk yang jahat (QS qaf ayat 16-18)
 6. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas memberikan pertanyaan-pertanyaan pada setiap manusia di alam kubur.
 7. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka dan memimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka (QS At Tahrim ayat 6 dan Az Zuhruf ayat 77)
 8. Malaikat Ridwan bertugas sebagai penjaga surga (QS Ar Ra’d ayat 23-24)
  1. TANDA BERIMAN PADA MALAIKAT

Tanda beriman kepada malaikat ada yang berupa sikap mental yakni pikiran dan perasaan, ada pula yang bersikap lahir yaitu ucapan dan perbuatan. Sikap mental  bersifat abstrak tidak dapat diketahui dengan panca indera dan yang mengetahui hanya individu itu sendiri dan Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata. Berdasar Al Quran dan Hadits, tanda beriman kepada malaikat berupa sikap mental dan lahir adalah:

 1. Meyakini dalam hati bahwa malaikat adalah makhluk yang lebih dulu diciptakan allah daripada manusia, asal kejadiannya dari nur (cahaya). Tempat tinggal tetap malaikat adalah di langit dan setiap saat turun ke bumi untuk melaksanakan perintah allah (QS Maryam ayat 64)
 2. Meyakini dalam hati bahwa para malaikat bersifat ghaib, tidak dapat dilihat oleh manusia biasa, senantiasa taat perintah allah, tidak pernah durhaka, tidak berjenis kelamin, tidak memiliki nafsu, tidak beranak dan diperanakkan, tidak membutuhkan yang berbateri, tidak mati sebelum kiamat, hanya bisa mengerjakan perintah allah, tidak berinisiatif, diciptakan dengan tugas tertentu (QS An Nur ayat 50 dan QS At Tahrim ayat 6)
 3. Meyakini tugas malaikat bermacam-macam, ada yang berkaitan dengan alam ruhani dan yang berhubungan dengan alam dunia khususnya manusia.
 4. Meyakini bahwa orang yang beriman dan beramal shalih kedudukannya lebih tinggi dari malaikat tandanya manusia dapat menyebut macam-macam benda dan malaikat disuruh sujud tunduk menghormat kepada manusia (QS Al Baqarah ayat 30-34)
 5. Pernyataan lisan bahwa percaya kepada malaikat dan sifatnya sesuai dengan penjelasan Al Quran dan Hadits.
 6. Melakukan perbuatan yang mencerminkan iman dan taqwa.
  1. PERILAKU BERIMAN PADA MALAIKAT
  2. Selalu berkata baik atau diam (HR Bukhari Muslim)
  3. Perilakunya senantiasa mendatangkan manfaat bagi dirinya dan orang lain.
  4. Antara orang beriman saling membantu dan menguatkan hal-hal yang positif diridhai Allah seperti bangunan (HR Muslim)
  5. Dalam situasi menyenangkan bersyukur sedangkan pada situasi susah maka bersabar, tidak gelisah, tidak keluh kesah dan selalu bertaqwa.
  6. Malu jika berbuat dosa karena dilihat dan dicatat malaikat.
   1. PENERAPAN IMAN PADA MALAIKAT
   2. Gemar shalat jamaah, karena bila amin kita bersamaan dengan aminnya malaikat malaikat, maka dosa yang telah lalu akan diampuni Allah (HR Ahmad, Abu Dawud dan Nasai)
   3. Gemar beramal, karena ada dua malaikat yang selalu mengiringi setiap manusia yang berdoa, Ya allah berilah kerusakan pada orang yang enggan beramal dan malaikat yang satu berdoa, Ya Allah berilah penggantian terhadap orang yang gemar beramal (HR Muslim)
   4. Gemar menuntut ilmu, karena malaikat akan meletakkan sayapnya terhadap penuntut ilmu karena menyenangi orang tersebut (HR Abu Dawud dan Turmuzi)
   5. Gemar membaca Al quran karena malaikat akan hadir dan ikut mendengarkan
    1. HIKMAH BERIMAN PADA MALAIKAT
    2. Lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat tersebut.
    3. Lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungan-Nya terhadap hamba-Nya dengan menugaskan para malaikat-Nya untuk menjaga, membantu dan mendoakan hamba-Nya.
    4. Berusaha berbuat kebaikan dan menjauhi larangan-Nya dan selalu ingat kepada-Nya karena malaikat selalu mengawasi dan mencatat (QS Al Infithar ayat 10-12), manusia tidak akan lepas dari pengawasan malaikat Raqib dan atid dimanapun dan kapanpun.
    5. Tidak berperilaku sombong, karena malaikat tidak memiliki sifat sombong (QS An Nahl ayat 49)
    6. Selalu ingat akan balasan Allah ketika Izrail mencabut nyawa (QS Muhammad ayat 27) setelah ditanyai oleh malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s